RowanSherpa Afdeling   Wie zijn wij?

  Onze groep bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd vanaf 15 tot 18 jaar. Binnen Scouting Nederland noemen ze ons Explorers.
  De RSA heeft een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  Zij hebben zodoende geen 'leiding' maar 'begeleiding'. De groep kiest uit hun
  midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze jongelui zijn ook de eerst verantwoordelijken binnen de RSA.

   Wanneer zijn wij er?

  Wij komen op de vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur bij elkaar.

   Wat dragen wij?

  Het uniform welke wij op deze dagen dragen bestaat uit een brique blouse met blauwe spijkerbroek en uiteraard de 'groepsdas'. De groepsdas is bij alle onderdelen hetzelfde.

   De begeleiding

  De begeleiding heeft hoofdzakelijk een adviserende en sturende rol, maar is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het totale gebeuren binnen de RSA. De begeleiding bestaat bij voorkeur uit een gemengd team; een teamleider en enkele begeleiders.

   Wat doen wij zoal?

  De programma's worden door de leden zelf samengesteld en verzorgd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: diversen weekenden op de blokhut of elders, bbq + kampvuur, dropping, hike, thriller night, videomarathon, entertainment night, sport en spel en nog veel meer. Jaarlijks worden er door de leden enkele klussen tegen betaling
  verricht, dit om er de extra en duurdere activiteiten van te kunnen bekostigen. Dit geldt voor programma's zoals bowlen, bioscoopbezoek, bbq en natuurlijk voor het zomerkamp.

   Zomerkamp

  Een maal per jaar gaan wij op zomerkamp, meestal de een na laatste week van de grote vakantie. Het zomerkamp is bij voorkeur in het buitenland.

   Geïnteresseerd?

  Langs komen mag en kan altijd op boven genoemde dagen en tijden.
  Zijn er nog vragen, gerust met een van de begeleiders.
  Leo - 16-05-'05


footer